خبر های علمی

یافتن قابلیت تصحیح خطا کامپیوتر های کوانتومی توسط محققین گوگل

محققین کامپیوترهای کوانتومی گوگل، سال‌هاست که در حال پژوهش در این زمینه هستند و در جدیدترین خبرها در همین

راستا مشخص شده که آن‌ها توانسته‌اند با افزایش ظرفیت کیوبیت‌ها، به قابلیت تصحیح خطا در محاسبات کوانتومی دست

یابند. همانطور که ساندار پیچای مدیرعامل گوگل نیز تاکید کرده، کیوبیت‌ها آنقدر حساس هستند که حتی مقدار ناچیزی نور

سرگردان نیز می‌تواند منجر به خطای محاسباتی آن‌ها بشود و این مشکل با بزرگ‌تر شدن اندازه کامپیوترهای کوانتومی، بدتر نیز

می‌شود.

با توجه به اینکه بهترین الگوریتم‌های کوانتومی امروزی به نرخ خطای بسیار کمتری نسبت به کامپیوترهای رایج کنونی نیاز دارند،

این در نهایت مشکلی است که باید قبل از رایج شدن کامپیوترهای کوانتومی برطرف شود. این همان راهکاری است که محققان

با ویژگی تصحیح خطای کوانتومی به دنبال برطرف کردن آن هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید