خبر های علمی

چگونه در کامپیوتر از نیم فاصله استفاده کنیم؟

در سیستم‌عامل‌های مختلف کاراکتر نیم‌فاصله را به‌راحتی و با استفاده از کلیدهای ترکیبی به متن می‌توانیم اضافه کنیم.

اگر نویسنده‌‌‌اید یا نگارش اصولی زبان فارسی برایتان اهمیت دارد، احتمالاً تاکنون حداقل یک بار در کیبورد به‌دنبال نیم‌فاصله گشته‌اید؛ کلید ترکیبی‌ای که استفاده از آن هنگام تایپ متون رسمی بسیار مهم است.

پس از افزودن کیبورد فارسی در ویندوز 10، می‌توانید به‌راحتی با فشار‌دادن چند کلید، از نیم‌فاصله استفاده کنید؛ اما این مسئله بسته به سیستم‌عامل و نوع صفحه‌کلیدی که در حال استفاده از آن هستید، متفاوت است.

ابتدا نوار پایینی سیستم را مشاهده کنید.

در‌صورتی‌که عبارت Persian keyboard نوشته شده بود، کیبورد از نوع معمولی یا غیراستاندارد است.

اگر عبارت Persian Standard keyboard را دیدید، این بدان‌معنا است که سیستم شما از کیبورد استاندارد استفاده می‌کند.

در‌صورت استفاده از کیبورد استاندارد، از نیم‌فاصله به‌راحتی می‌توانید استفاده کنید. تنها کافی است روشی که در‌ادامه گفته می‌شود، دنبال کنید.

ابتدا کلید شیفت (Shift) را بگیرید

حال هم‌زمان و بدون بلند‌کردن انگشت از شیفت، کلید اسپیس (Space) را فشار دهید.

اگر کیبورد ویندوز شما غیراستاندارد است، باید هم‌زمان از سه کلید ترکیبی برای افزودن نیم‌فاصله استفاده کنید.

ابتدا کلید کنترل (Ctrl) را فشار دهید.

حال هم‌زمان با انگشتی دیگر شیفت را نگه دارید.

اکنون باید بدون اینکه دو کلید قبلی را رها کنید، انگشتتان را روی کلید 2 قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید