خبر های علمی

بزرگ ترین حمله DDoS تاریخ با 30 هزار کامپیوتر انجام شده است

بر اساس تازه ترین خبرهای موجود هکر ها موفق شده اند طی هفته ی گذشته بزرگترین حمله ی DDoS تاریخ را انجام دهند.

این حملات با کمک 30 هزار کامپیوتر که هرکدام دارای ip های مجزا بوده اند انجام شده است.

با توجه به این حملات سرویس رسانی به کاربران چندین وبسایت مختل شده و دسترسی به آنها غیر ممکن.

هفته ی گذشته بزرگترین  DDoS تاریخ رخ داد که با توجه به آن رکورد ها در این زمینه شکسته شد.

تعداد درخواست ها در این حملات از 71 میلیون بر ثانیه عبور کرد که حدودا 65 درصد از رکورد قبلی که 46 میلیون بر ثانیه بود

بیشتر است.

این روش از حملات DDoS با تعداد زیادی از ربات ها (بات ها ) انجام شده است که از این طریق حجم زیادی از پهنای باند سایت

های مورد نظر را مورد هدف قرار میدهند تا امکان ورود به آن توسط کاربران وجود نداشته باشد.

Google Cloud Armor حمله سالی که گذشت را به 5000 آدرس IP از 132 کشور مربوط دانسته که بیشتر از یک ساعت نیز

طول کشیده است. حمله این هفته نیز با تعداد زیادی آدرس IP، بین 50 تا 71 میلیون درخواست بر دقیقه را به وبسایت‌های

هدف ارسال کرده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید