خبر های علمی

این قطعات طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی ناسا، شبیه استخوان‌های بیگانگان هستند

مأموریت‌های ناسا به‌خودی‌خود حساس هستند و برای طراحی آن‌ها از دانشمندان و کامپیوتر‌ها استفاده می‌شود. اما ناسا می‌خواهد در این فرایند از هوش مصنوعی هم استفاده کند که یکی از نتایج آن، طراحی قطعات با ظاهری شبیه استخوان‌های باقی‌مانده از موجودات بیگانه است! طبق بیانیه‌ای که ناسا منتشر کرده است، این قطعات که توسط هوش مصنوعی طراحی شده‌اند، شاید شبیه استخوان‌های برخی موجودات بیگانه باشند، اما درحقیقت با ساختار سبک و مقاومی روبه‌رو هستیم که بسیار سریع‌تر از زمان موردنیاز انسان‌ها، طراحی شده‌اند. قطعات طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی می‌توانند در مأموریت‌های فضایی مورد استفاده قرار بگیرند.

هوش مصنوعی به‌صورت کامل این قطعات را طراحی نکرده است و درحقیقت مهندسان انسانی اهداف و پارامترهای مربوط به قطعات را به آن‌ داده‌اند. برای مثال مهندسان مشخص کردند که این قطعات باید محلی برای اتصال یا فضایی برای دست انسان داشته باشند. علاوه‌براین، شاید الگوریتم هوش مصنوعی قطعات را بیش از حد باریک طراحی کند که امکان استفاده از آن را کاهش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید