آیا از گذرگاه یا باس (BUS) در کامپیوتر چیزی می دانید

انتقال داده‌ها یا اطلاعات مختلف در کامپیوتر بخشی از سیستم کلی پردازش در هر کامپیوتر است. انتقال داده‌ها و اطلاعات به روش‌های مختلفی ...

ادامه مطلب

پلتفرمی که از سرقت اطلاعات در زمان تعمیر موبایل و کامپیوتر جلوگیری می‌کند پلتفرمی که از سرقت اطلاعات در زمان تعمیر موبایل و کامپیوتر جلوگیری می‌کند

یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی پلتفرمی را پیاده‌سازی کرده است که از زمان دریافت موبایل و کامپیوتر تا ...

ادامه مطلب