خبر های علمی

نانوحباب‌های مغناطیسی در کامپیوتر‌ها قابل استفاده می‌شوند

نوعی نانوحباب مغناطیسی موسوم به اسکایرمیون، به عنوان گزینه آتی برای تولید بیت‌های کامپیوتر‌ها است. اما سرعت حرکت این نانوحباب‌ها در حد صد متر بر ثانیه بوده که استفاده عملی از آنها را در کامپیوتر‌ها با مشکل مواجه می‌کند. اخیر محققان توانسته‌اند سرعت آنها را تقریبا ۱۰ برابر افزایش دهند.

اسکایرمیون‌ها می‌توانند به افزایش سرعت در ادوات الکترونیکی کمک کنند. به تازگی محققان توانسته‌اند با کمک اسکایرمیون به سرعت بی‌سابقه‌ای دست یابند که نویدبخش پیشرفت در سیستم‌های محاسباتی آینده است.

محققان با شتاب دادن به اسکایرمیون‌ها، نوعی نانوحباب‌های مغناطیسی، تا سرعت ۹۰۰ متر بر ثانیه با استفاده از جریان‌های الکتریکی، پیشرفت چشمگیری در زمینه اسپین‌ترونیک داشته‌اند. این پروژه توسط یک تیم بین‌المللی در CNRS رهبری شده است.

پیش از این، این نانوحباب‌ها که به‌عنوان بیت‌های بالقوه آینده برای حافظه کامپیوتر‌ها در نظر گرفته می‌شدند، با حداکثر سرعت ۱۰۰ متر بر ثانیه حرکت می‌کردند که برای کاربرد‌های محاسباتی عملی کافی نیست. این پیشرفت با استفاده از یک ماده ضد فرومغناطیسی به دست آمد که به اسکایرمیون‌ها اجازه داد تا سرعتی تقریباً ۱۰ برابر سریع‌تر داشته باشند.

این یافته‌ها که در ۱۹ مارس در نشریه Science منتشر شده، گامی مهم به سمت فناوری‌های محاسباتی با کارایی بالاتر و کارآمدتر انرژی است. این تحقیق با اهداف برنامه تحقیقاتی ملی SPIN که از ماهژانویه آغاز شد، مطابقت دارد و هدف آن ترویج تحقیقات نوآورانه اسپینترونیک و کمک به آینده دیجیتال کارآمدتر است.