رسا سرویس

این شرکت برای مصرف‌کنندگان ایرانی است. امروز افتخار داریم تا با بهترین خدمات برترین تأمین کننده قطعات رایانه در بازار کشور باشیم و خدماتی مناسب با شأن کاربران ایرانی را فراهم نماییم.